WAXING HAIR REMOVAL

Eyebrow Wax  –  $10

Lip Wax  –  $8

Chin or Cheek  –  $20

Underarm  –  $15 & up

Neck Wax  –  $20

Shoulder / Chest / Abdomen Wax  –  $30 & up

1/2 Arm / Full Arm  –  $25 / $35

1/2 Leg / Full Leg  –  $35 / $45

Bikini Wax  –  $20

Brazilian Bikini Wax  –  $50 & up

Back Wax  –  $60 & up